Marharyta Rubanenko

Kraj pochodzenia: Ukraina
Studia: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Kierunek: Ochrona dóbr kultury